Technologie české firmy pomáhá lékařům v boji s nemocničními infekcemi

Úspora času, lepší přehled a motivace personálu – to jsou přínosy, kterých si čeští, slovenští a rakouští lékaři a další nemocniční specialisté cení na technologii HAIDI, vyvinuté českou společností Datlowe. Ta lékařům pomáhá efektivněji monitorovat výskyt nemocničních infekcí, tedy takových, které vznikají v přímé souvislosti s poskytováním zdravotní péče. Lékařům a dalším odborníkům šetří při jejich detekci měsíčně přibližně týden času a o více než 80 % zlepšuje přehled o jejich výskytu. Za uplynulý rok si technologii HAIDI pořídilo celkem 10 českých nemocnic, nasazena je i v Rakousku či na Slovensku.

„HAIDI umožňuje, aby se lékaři na problematiku nemocničních infekcí více zaměřovali, řešili ji efektivněji a měli o ní maximální přehled. Díky digitalizaci a nástrojům, které umí zpracovat a interpretovat velké množství dat, mohou více času věnovat pacientům,“ říká Jakub Kozák, spoluzakladatel a CEO Datlowe.

Obrázek: Technologie české firmy pomáhá lékařům v boji s nemocničními infekcemi

Unikátní české řešení šetří lékařům čas. Foto: Se souhlasem Datlowe

Nemocniční infekce jsou typem infekcí, které mohou vznikat v rámci poskytování zdravotní péče, například po chirurgickém zákroku. Obvykle bývají spojeny s častými rezistencemi vůči klinicky používaným antibiotikům, a tedy náročnější léčbou. Technologie HAIDI násobně zefektivňuje manuální práci lékařů – tato rizika v nemocnicích odhaluje shromažďováním dat z veškeré zdravotnické dokumentace a za pomoci metody zpracování přirozeného jazyka a strojového učení je interpretuje do podoby možných rizik.

Snižovat reálný výskyt

Ačkoli některé evropské nemocnice vykazují incidenci těchto infekcí v rozsahu 1 až 2 %, skutečná incidence je podle Evropského centra pro prevenci a kontrolu infekcí (ECDC) mezi 5 až 10 %. O tom se přesvědčila i například slovenská síť nemocnic Svět zdraví, která roky vykazovala výskyt nemocničních infekcí méně než 2 %. Prevalenční bodové studie provedené 4krát mezi lety 2016 až 2019 však ukázaly, že se reálně jejich výskyt pohybuje v rozmezí 5,5–7,5 %.

„Studie probíhaly napříč všemi sedmnácti nemocnicemi, které Svět zdraví tvoří, a zohlednily zdravotnické záznamy celkem čtyřikrát po 2 500 pacientech. Po zjištění reálné prevalence jsme zavedli opatření, která snížila výskyt nemocničních infekcí o více než procento,“ komentuje hlavní epidemioložka slovenské sítě nemocnic Svět zdraví Jana Skalová.

Úspora jednoho týdne a přesnější detekce

Síť Svět zdraví si, stejně jako řada dalších nemocnic, pořídila v loňském roce pro boj s nemocničními infekcemi technologii HAIDI. Podle lékařů a dalších specialistů, kteří mají s jejím používáním zkušenosti, dokáže technologie zpřesnit incidenci výskytu nemocničních infekcí, která je obvykle výrazně vyšší, než jakou vykazovali při manuální detekci. Například lékařům z nemocnice Nové Město na Moravě pomáhá detekovat o více než 80 % případů infekcí a přiblížit se tak jejich reálné incidenci.

„Vyšší incidence se může jevit jako negativní aspekt. Bojovat však můžeme pouze s těmi infekcemi, o jejichž výskytu máme přehled. Věříme, že nám HAIDI pomůže tyto případy nejen snadněji odhalovat, ale i eliminovat. V tomto úsilí hodláme nadále pokračovat a do budoucna se míníme přiblížit 5% incidenci, které se nám v jedné z našich nemocnic již podařilo dosáhnout,“ dodává Skalová.

Technologie HAIDI pomáhá lékařům také šetřit čas, který sběru dat o nemocničních infekcích věnují – podle sítě Svět zdraví až o 60 %. Specialisté v nemocnici Jihlava například uvedli, že s její pomocí ušetří měsíčně průměrně jeden pracovní týden, který dříve věnovali aktivnímu vyhledávání a shromažďování dat.

Obrázek: Technologie české firmy pomáhá lékařům v boji s nemocničními infekcemi

Úspora času a lepší práce s daty. Češi zaujali i v Rakousku a na Slovensku. Foto: Se souhlasem Datlowe

„Díky HAIDI se nám zjednodušilo vyhledávání infekcí ve zdravotnické dokumentaci a zvýšila se výtěžnost jejich sledování. Rovněž byla snížena administrativní zátěž zdravotníků, kteří se touto problematikou zabývají. Dalším benefitem je bezesporu časová úspora, která umožňuje zaměřit se na prevenci vzniku a šíření infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče, snížit jejich počet a ušetřit nemalé finanční prostředky,“ dodává Petra Vavřinová, vedoucí oddělení ústavní epidemiologie nemocnice Jihlava.

Kromě Slovenska a Rakouska je HAIDI využívána zejména v Česku, kde v současné době pokrývá čtvrtinu nemocničních lůžek akutní i následné péče. Jen za uplynulý rok si ji pořídilo 10 českých nemocnic. Společnost v minulém roce zaznamenala růst nejen po stránce implementací svého produktu, ale i personální – její tým se rozrostl na dvojnásobek. V letošním roce hodlá nadále rozšiřovat svou technologii nejen v českých, ale i zahraničních nemocnicích a představit další produkt ze svého portfolia, který využijí kliničtí farmaceuti.

Zdroj: TZ Datlowe

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Inline Feedbacks
View all comments
Obrázek: AI Gemini je schopnější než lidé i ChatGPT. Co dokáže nová umělá inteligence od Google?
AI Gemini je schopnější než lidé i ChatGPT. Co dokáže nová umělá inteligence od Google?
Obrázek: Jak vznikají chytré telefony? Návštěva továrny značky vivo aneb od součástek ke smartphonu ve vaší kapse
Jak vznikají chytré telefony? Návštěva továrny značky vivo aneb od součástek ke smartphonu ve vaší kapse
Obrázek: Rozhovor o chytrých televizorech: Na 8K ještě nenastal ten správný čas, věří Danny Tack z TP Vision
Rozhovor o chytrých televizorech: Na 8K ještě nenastal ten správný čas, věří Danny Tack z TP Vision
Obrázek: Tesla Cybertruck utáhne motor vesmírné rakety a naložená ve sprintu porazila i Porsche 911
Tesla Cybertruck utáhne motor vesmírné rakety a naložená ve sprintu porazila i Porsche 911
Obrázek: Hledáte nejlepší chytré hodinky pro muže? Vybrali jsme za vás
Hledáte nejlepší chytré hodinky pro muže? Vybrali jsme za vás
Obrázek: Píše vám Alza.cz? Podvodníci zneužívají Vánoc a luxují konta přes falešné stránky e-shopu
Píše vám Alza.cz? Podvodníci zneužívají Vánoc a luxují konta přes falešné stránky e-shopu
Obrázek: Co je to PPC reklama a kde všude se může zobrazit?
Co je to PPC reklama a kde všude se může zobrazit?
Obrázek: Nabíjení elektromobilu na cestách: Jak využít hotelové nabíječky?
Nabíjení elektromobilu na cestách: Jak využít hotelové nabíječky?