Známe vaše heslo a víme, že navštěvujete erotické stránky: E-mailový podvod vydírá oběti, chce tisíce Kč

Vyděrači díky dříve uniklým heslům z napadených webů a služeb přišli na nový způsob, jak z obětí vymámit obrovské sumy. Pošlou jim e-mail, ve kterém zmíní heslo, které uživatel doopravdy využívá, nebo přinejmenším využíval.  „Víme, že navštěvujete erotické stránky a víme, co u toho děláte. Zaplaťte 150 000 Kč v Bitcoinech, jinak zveřejníme vaše video,“ děsí své oběti. Co dělat, když vám e-mail dorazí?

Starý e-mailový podvod přichází s novým trikem, který mu dodává punc věrohodnosti. V mailu se totiž skutečně bude nacházet vaše heslo. Jedná se o hesla, která společně s e-maily unikla při dřívějších útocích na velké služby.

Obrázek: Známe vaše heslo a víme, že navštěvujete erotické stránky: E-mailový podvod vydírá oběti, chce tisíce Kč

Zpráva od útočníků, kteří tvrdí, že jsou hackery a nakazili váš počítač malwarem, se v nové podobě objevila začátkem července a cílí na uživatele z celého světa.

Vydírání po e-mailu: „Zaplaťte, nebo zveřejníme vaše intimní video“

Útočníci v podvodném e-mailu v drobných obměnách tvrdí, že mají fotografie a videa obětí v intimních momentech. Snaží se navodit dojem, že je zachytili na dálku s pomocí kamery počítačů, když oběti sledovali pornografii. Zpráva psaná v angličtině dále zmiňuje, že vaše záběry budou zveřejněny vašim kontaktům, pokud nezaplatíte poměrně vysokou částku. Ta se liší, někteří uživatelé hlásí 13 000 Kč, jiní 1 400 USD a další zase 7 000 USD (cca 150 000 Kč), které má oběť poukázat na přiloženou Bitcoinovou adresu.

Obrázek: Známe vaše heslo a víme, že navštěvujete erotické stránky: E-mailový podvod vydírá oběti, chce tisíce Kč

Bitcoin útočníci využívají právě kvůli anonymitě.

Znění e-mailu, skrze který útočníci vydírají uživatele:

I’m aware that <zde bude vaše heslo> is your password, You don’t know me and you’re thinking why you received this e mail, right?

Well, I actually placed a malware on the porn website and guess what, you visited this web site to have fun (you know what I mean). While you were watching the video, your web browser acted as a RDP (Remote Desktop) and a keylogger which provided me access to your display screen and webcam. Right after that, my software gathered all your contacts from your Messenger, Facebook account, and email account.

What exactly did I do?

I made a split-screen video. First part recorded the video you were viewing (you’ve got a fine taste haha), and next part recorded your webcam (Yep! It’s you doing nasty things!).

What should you do?

Well, I believe, $7000 is a fair price for our little secret. You’ll make the payment via Bitcoin to the below address (if you don’t know this, search “how to buy bitcoin” in Google).

BTC Address: 1Dvd7Wb72JBTbAcfTrxSJCZZuf4tsT8V72
(It is cAsE sensitive, so copy and paste it)

Important:

You have 24 hours in order to make the payment. (I have an unique pixel within this email message, and right now I know that you have read this email). If I don’t get the payment, I will send your video to all of your contacts including relatives, coworkers, and so forth. Nonetheless, if I do get paid, I will erase the video immidiately. If you want evidence, reply with “Yes!” and I will send your video recording to your 5 friends. This is a non-negotiable offer, so don’t waste my time and yours by replying to this email.

Podle uživatelů, kterým e-mail dorazil, bylo heslo zmíněné v úvodu zprávy skutečné. Jednalo se však o několik let stará hesla, která už povětšinou v průběhu let změnili. Najdou se však tací, kteří hesla nemění. Právě pro ně může být podobný e-mail doopravdy děsivý. Lze navíc předpokládat, že útočníci budou postupně využívat novějších databází hesel a e-mailů a metoda bude využívána čím dál více.

Je naivní myslet si, že si na vás hacker našel čas a píše vám osobně. Útočníci proces zasílání a vytváření e-mailů zautomatizovali. Pomocí vytvořených skriptů odesílají e-maily automaticky na základě dříve leaknutých uživatelských e-mailů a hesel.

Obrázek: Známe vaše heslo a víme, že navštěvujete erotické stránky: E-mailový podvod vydírá oběti, chce tisíce Kč

Co je to sextortion? Styl podvodů, nesoucí v angličtině název sextortion, odkazuje na sexuální vydírání především v prostředí internetu. Jedná se o závažný zločin, který je postihován podle práva.

Co dělat, když vám vyděračský e-mail přijde?

  • Na podobné e-maily nijak nereagujte a útočníkům neplaťte.
  • Neotevírejte přílohy, které mohou být součástí zprávy. Právě otevřením přílohy byste se mohli vystavit skutečné hrozbě.
  • Využívejte aktuální software a antivirová řešení.
  • Využívejte bezpečná hesla, která pravidelně měňte.

Aktualizace 14. února 2019 (e-mail „udělal jsem video“):

Zastrašování uživatelů pokračuje novou vlnou spamu, kdy se útočník vydává za „hackera“, který se úspěšně vloupal do schránky napadeného. Ve skutečnosti tomu tak ale není. Zaslat e-mail tak, aby vypadal jako z něčí adresy, totiž není nic těžkého. Že se jedná o podvod napoví i podivný jazyk, který odpovídá online překladům.

Znění nového mailu, na který nereagujte a nic nikam neposílejte:

Ahoj! Jak jste si možná všimli, poslal jsem vám e-mail z vašeho účtu.

To znamená, že mám plný přístup k vašemu účtu. Díval jsem se na tebe už několik měsíců.Skutečnost je, že jste byli nakaženi škodlivým softwarem prostřednictvím webu pro dospělé, který jste navštívili.

Pokud o tom nejste obeznámeni, vysvětlím to. Trojský virus mi dává plný přístup a kontrolu nad počítačem nebo jiným zařízením.To znamená, že na vaší obrazovce vidím vše a zapnutí fotoaparátu a mikrofonu, ale o tom nevíte.

Mám tak také přístup ke všem vašim kontaktům.Proč váš antivirus nezjistil škodlivý software? Odpověď: Mám ovladač Trojan, aktualizuji jeho podpisy každých 4 hodiny, takže váš antivirus je tichý. Udělal jsem video, které ukazuje, jak se uspokojíte v levé polovině obrazovky a na pravé polovině vidíte video, které jste sledovali.

Jedním kliknutím na tlačítko můžu toto video odeslat všem vašim e-mailům a kontaktům v sociální síti.Pokud to chcete zabránit, přeneste částku 252€ na svou adresu bitcoin (pokud nevíte, jak to udělat, pak napište na Google: „Koupit Bitcoin“). Bitcoin adresa: 18QJdD5yWJyjeAapaSZEPoCQE84ncxwLAq

Jakmile bude platba obdržena, odstraním video a nikdy mě nikdy nebudete slyšet.Dám ti 48 hodin, abych zaplatil. Mám upozornění při čtení tohoto dopisu a časovač bude fungovat, když uvidíte tento dopis.

Podávání stížností někam nemá smysl, protože tento e-mail nemůže být sledován jako mého že a Bitcoin adres. Nedělám žádné chyby.Pokud zjistím, že jste podali zprávu nebo sdíleli tuto zprávu s někým jiným, video bude okamžitě distribuováno. S pozdravem!

Aktualizace 4. dubna 2019 (Vydírání „zaplaťte 13500 Kč“):

Nový vyděračský e-mail sází na lepší češtinu a aktualizovaný text. I zde platí, že útočník k dispozici žádné podobné inkriminované video či fotografie nemá a nejlepší obranou je zprávu ignorovat a nic neplatit.

Znění vyděračského e-mailu, na který nereagujte a nic nikam neposílejte:

Neznátе mě a mo​žná sе divíte​, pro​č jste obdržе​li te​ntо​ е​-mа​il, žе​?

Jse​m někdo​, kdo Vám přеd pár měsíci nаpa​dl Vaše​ zаřízení. Tеntо​ е-mа​il Vám zа​sílám z nа​pa​dе​néhо​ účtu.

Nаstа​vil jse​m ma​lwa​rе​ na e​rо​tiсké we​bоvé stránkу​ а​ myslím, že​ jstе​ tу​to stránkу na​vštívil, a​byste​ se pо​bаvil (vítе, co tím my​slím).
Za​tímco​ jste​ sledovаl vide​o, Váš interne​tový prо​hlíže​č zpоčátku praсоvаl jа​kо RDP (dálko​vé ovládání) s kе​у​lо​ggе​rе​m, který mi umožnil přístup k o​bra​zo​vcе​ a​ webоvé kаmeřе.

Pоté můj sо​ftwаrоvý prо​grа​m shrоmáždil vše​сhnу​ info​rmа​се​ včе​tně Vа​šiсh ko​ntаktů a​ so​ubоrů.

Za​dа​l jstе​ hе​slo​ nа​ nаvštívе​nýсh wе​bоvých stránkáсh, kte​ré mám tаké k dispо​zici. Sа​mo​zřеjmě, že​ tо​ můžе​tе​ změnit, nе​bо​ jste​ to​ již udělal.
Ale​ nа​ tоm ne​zále​ží, můj ma​lware​ se​ ne​ustálе​ a​ktuаlizujе a nе​ní niс, сo​ by​ste s tím mo​hl udělаt.

Zde​ jе někоlik dalších pо​drоbno​stí:

Vy​tvоřil jse​m vide​о​ sе​ dvěma о​brаzo​vkami. První část uka​zujе​ vide​o, ktе​ré jste​ sledоvа​l (mátе​ dоbrý vkus, hа​hа​ ​​…), а druhá část zо​brа​zuje​ záznam z Vaší wе​bové kamе​rу.
Můžete​ ske​nо​va​t pо​číta​č nе​bо​ cо​koliv jiného​. (Všeсhna​ datа jsо​u již nа​hrána​ na vzdálеný se​rvеr.)

  • Ne​snаžte​ sе​ mě kоnta​ktоvat
  • Bezpe​čnostní služby ne​po​máha​jí ani: fоrmátо​vání pevného​ disku ne​bо​ zničе​ní za​řízе​ní tаké ne​pоmůže, prоtožе Vаše data​ jso​u již na​hránа na vzdáleném se​rve​ru.

Zаručuji, žе​ pо​ Vаší plа​tbě Vás již nеbudu dálе​ obtěžo​va​t, prо​tоžе nejste je​diný na mém sе​znаmu. To jе​ druh če​stnéhо​ kódu, kte​rý dо​držuje​mе​.

Nebuďtе nа mě na​štva​ný, ka​ždý má svou vlаstní práсi.
Pоjďmе ny​ní k ře​šе​ní.

13500 Kč jе​ sprаve​dlivá сеnа​ za na​šе mа​lé ta​jemství. Zаplаtíte pře​s Bitсо​in (po​kud nе​víte, jа​k to​ uděla​t, pře​jdětе nа​ gо​о​gle​ а​ vуhle​dеjte​ „jа​k nа​kupova​t Bitcо​in“).

Moje​ a​dresа Bitсо​inu pro platbu jе​: xxx

Aktualizace 7. dubna 2019 – (Anonymní hacker – DŮLEŽITÉ! Byli jste nahráni ʍasturbovat! Mám Info.mp4!)

Znění vyděračského e-mailu, na který nereagujte a nic nikam neposílejte:

Ahoj,

Naposledy jste navštívili Ƿorno stránky s dospívajícími,
stáhli jste a nainstalovali software, který jsem vytvořil.

Můj program zapnul fotoaparát a zaznamenal proces
vaší ʍasturbace.

Můj software také popadl všechny vaše e-mailové seznamy
kontaktů a seznam vašich přátel na Facebooku.

Mám – Info.mp4 – s vámi ʍasturbuje
na teenageři, stejně jako soubor se všemi kontakty na
mém počítači.

Jste velmi zvrhlí!

Pokud chcete, abych odstranil oba soubory
a uchoval tajemství, musíte mi poslat platbu Bitcoinem.
Dávám vám 72 hodin na platbu.

Pokud nevíte, jak s Bitcoinem platit, navštivte
Google a hledejte.

Přeneste 50.000 CZK (0.420153 BTC) na tuto
adresu Bitcoin co nejdříve:

3DjxNkDUui6avKnFH5vwukLZj4seetbguk
(kopírování a vkládání)

1 BTC = 118.000 CZK právě teď, takže odešlete přesně 0.420153 BTC
na výše uvedenou adresu.

Nesnaž se mě podvádět!
Jakmile otevřete tento e-mail, budu vědět, že jste jej otevřeli.
Sleduji všechny akce ve vašem zařízení.

Tato adresa Bitcoinu je propojena pouze s vámi,
takže budu vědět, kdy odešlete správnou částku.
Když zaplatíte v plné výši, odstraním oba
soubory a deaktivuji program.

Pokud platbu neposíláte, pošlu vaše ʍasturbační
vίdeo všem vašim přátelům a spolupracovníkům
z vašich kontaktních seznamů, které jsem napadl.

Zde jsou opět platební údaje:

Odeslat 50.000 CZK (0.420153 BTC)
k této adrese Bitcoin:

***********************************************
3DjxNkDUui6avKnFH5vwukLZj4seetbguk

(kopírování a vkládání)
***********************************************

Můžete navštívit policii, ale nikdo vám nemůže pomoci.
Vím, co dělám.
Nežiji ve vaší zemi a vím, jak zůstat anonymní.

Nesnažte se mě oklamat – okamžitě to budu
vědět – můj špionážní software nahrává všechny navštívené
webové stránky a všechny klávesy, které stisknete.
Pokud ano – pošlu tento ošklivý záznam všem,
koho znáte, včetně vaší rodiny.

Nepodváděj mě! Nezapomeňte na hanbu a pokud
tuto zprávu ignorujete, váš život bude zničen.

Čekám na vaši platbu Bitcoinem.
Zbývá vám 72 hodin.

Anonymní Hacker

Zdroj: Redakce inSmart.cz

avatar
24 Vlákna diskuze
32 Vláken s odpovědí
4 Sledujících
 
Komentář s nejvíce reakcemi
Nejrušnější vlákno komentářů
41 Autoři komentářů
Ondřej KošťálSimonaJirkaLuciaJohnDoe Autoři posledních komentářů
  Odebírat  
nejnovější nejstarší nejlépe hodnocené
Upozornit na
Karel
Čtenář
Karel

Docela by to sedělo na piráty.

Kaacz
Čtenář
Kaacz

“ Dám ti 48 hodin, abych zaplatil. “
Boží. Takový způsob opačného vydírání chci. Tak mi zaplať, tlusťochu. 🙂

Čenda
Čtenář
Čenda

Ale vždyť on přece nedělá chyby

Brumby
Čtenář
Brumby

Zrovna dnes mi přišel takový email. Nechápu, kde ho na mě vzali (nic takového nesleduji). Tentokrát to psal asi nějaký Čech, jelikož z hlediska jazyka to bylo bez chyby. Ovšem nebylo to poslané jakoby z mého účtu, ale z nějakého cizího a text se trochu pozměnil.

Háček
Čtenář
Háček

Take mi to dnes prisilo. Ctyrikrat do spamu a jednou do dorucenych. Manzelce take. Je to psane cesky, ale neco je takovou neobratnou cestinou. Prali by si 13500 kc 🙂

Treba:
To jе​ druh če​stnéhо​ kódu, kte​rý dо​držuje​mе​
Nebo:
Pоjďmе ny​ní k ře​šе​ní.

To zrovna moc česky nezni 🙂

Studentik
Čtenář
Studentik

Přesně takový mi prisel

Xul
Čtenář
Xul

Také se mi to dnes stalo, upřímně, vyšiluji, bojím se jen tak něco takového ignorovat

Dan
Čtenář
Dan

I MĚ PŘED CHVILKOU PŘIŠEL PODOBNÝ EMAIL NÁSLEDUJÍCÍHO ZNĚNÍ: Neznátе mě a mo​žná sе divíte​, pro​č jste obdržе​li te​ntо​ е​-mа​il, žе​? Jse​m někdo​, kdo Vám přеd pár měsíci nаpa​dl Vaše​ zаřízení. Tеntо​ е-mа​il Vám zа​sílám z nа​pa​dе​néhо​ účtu. Nаstа​vil jse​m ma​lwa​rе​ na e​rо​tiсké we​bоvé stránkу​ а​ myslím, že​ jstе​ tу​to stránkу na​vštívil, a​byste​ se pо​bаvil (vítе, co tím my​slím). Za​tímco​ jste​ sledovаl vide​o, Váš interne​tový prо​hlíže​č zpоčátku praсоvаl jа​kо RDP (dálko​vé ovládání) s kе​у​lо​ggе​rе​m, který mi umožnil přístup k o​bra​zo​vcе​ a​ webоvé kаmeřе. Pоté můj sо​ftwаrоvý prо​grа​m shrоmáždil vše​сhnу​ info​rmа​се​ včе​tně Vа​šiсh ko​ntаktů a​ so​ubоrů. Za​dа​l jstе​ hе​slo​ nа​ nаvštívе​nýсh… Číst vice »

Háček
Čtenář
Háček

To je presne stejne zneni co prislo na mail me a manzelce

Barbora
Čtenář
Barbora

Před 15ti minutami mi přišel úplně stejný email!

Tom
Čtenář
Tom

Taky mi to přišlo, popravdě dost sem znejistěl. Ještě je tam dodatek co se stane když neuhradíte požadovanou částku Neznátе mě a možná sе divítе, proč jste оbdrželi tentо е-mail, žе? Jsem někdo, kdo Vám přеd pár měsíсi napadl Vaše zařízení. Tеnto е-mail Vám zаsílám z nаpadеnéhо účtu. Nastаvil jsеm mаlwarе na erotické wеbоvé stránky a mуslím, žе jstе tуtо stránky nаvštívil, аbystе sе pоbаvil (vítе, сo tím mуslím). Zаtímсо jstе sledoval video, Váš intеrnеtový prohlížeč zpоčátku prаcоval jаkо RDP (dálkоvé ovládání) s keуloggеrem, ktеrý mi umožnil přístup k оbrаzоvcе а wеbové kаmеře. Poté můj sоftwаrový program shromáždil všeсhny informасе… Číst vice »

Pepa
Čtenář
Pepa

Dnes ráno mi to taky přišlo

Petr
Čtenář
Petr

Mi to prislo taky… Uz třikrát… Zmenil jsem heslo do emailu a zadal si dvoufázové přihlášení a ignoruji… 😂

Petra
Čtenář
Petra

Take mi před chvílí přišlo, presne jak píšete… nejdřív mi to prislo z nějakého ,,DHL“ účtu, pak od nějakého Marca Augera a take Studio Essence, tak doufám, ze je to vážně jen spam a nic vic 😁

Michaela
Čtenář
Michaela

Také mi před chvílí tento mail přišel pod jménem mých skutečných známých. To je něco, co mě hodně znejistilo, byť vím, že žádné video neexistuje.

Lord Kamera
Čtenář
Lord Kamera

Taky mi to přišlo. Zřejmě masivní attack.:D. Poslal mi to pan Enzo Maillard. A další 2 úplně stejné e-maily od jiného odesilatele jsou ve spamu.

Marek Škarda
Čtenář
Marek Škarda

Stejný mail mi dnes 4. 4. 2019 v 6:03 dorazil taky. Odesílatelem je údajně jistý Jaromir Stetina (žádné podobné jméno v kontaktech nemám).

Petra
Čtenář
Petra

Též jsem dnes ve 12:48 obdržela e-mail přesně stejného znění od tohoto odesílatele: Matthew Villeneuve; Loucas-Bauer@x-hfsytlyg.cnepbanque.com Čeština na dost slušné úrovni, takže i mě to napřed vyděsilo, ale naštěstí jsem našla zde tyto informace, což mě uklidnilo, děkuji .

Tina
Čtenář
Tina

Také mi tento mail přišel, normálně toto neotevírám, dnes jsem se bohužel překlikla a překvapila mne velmi dobrá čeština… Hodila jsem to do spamu tak snad to bude v pohodě

Viktor
Čtenář
Viktor

Taky mi dnes přišla tato zpráva. Poprvé pod jménem někoho z rodiny a podruhé pod cizím.
Docela jsem znejistěl… Omylem jsem první rozklikl a u druhého jsem s e domníval, že je to email někoho z rodiny… Vymazal jsem oba a teď děj se vůle boží…

Jirka
Čtenář
Jirka

Taky mi to dneska přišlo, jsem rád, že se mi podařilo vygooglit, že v tom nejsem sám. Otevřel jsem to, protože a) je šest hodin ráno a jsem po noční směně, b) bylo to psané dobrou češtinou, c) jsem debil. Do karet mi hrálo ještě víc věcí: vyhrožoval zasláním dat mým přátelům na FB – ale neuvedl ani jeden kontakt – 0 konfirmace toho, co říká; nebyl tam záběr ze zmíněného videa (kdybych někomu vyhrožoval a měl čím, dal bych mu to znát); vzhledem k tomu, že by měl mít i přístup do mého e-bankovnictví, věřím, že by volil vyšší… Číst vice »

Lenka
Čtenář
Lenka

To samé jsem si říkala, proč by chtěl jen 13500 když má přístup k mému ib 😀

Studentik
Čtenář
Studentik

Prisel mi úplně stejný e-mail , ať poslu 13500kc jinak odešle hacker všem moje videa …tak snad se nikam nedostal ( mám v mailu pracovní věci )

David
Čtenář
David

Jojo, dnes mi to prislo… moc jsem se pobavil, uz proto, ze zadne zarizeni s web kamerou nepouzivam uz nekolik let…

Petr
Čtenář
Petr

Taky, taky, … ze seznamu.cz, celkem 5x (4 chytil spam filter). Chodí mi to od 2.4.2019
TIP: přelepte si kameru černou páskou 🙂

Petr
Čtenář
Petr

p.s. Žádné odhalené heslo v mailu nebylo uvedeno.

Kristýna
Čtenář
Kristýna

Dnes mi přišlo na mail od Seznamu to samé, dokonce dvakrát.

Gabi
Čtenář
Gabi

Mne take dnes 2x.

Vjsed
Čtenář
Vjsed

Také jsem ten email obdržel. Jak je ale možné, že přišel jakoby od mého skutečného kamaráda? Kde vzali tuhle informaci že ho mám v kontaktech?

Lenka
Čtenář
Lenka

dnes mi přišlo 4x – 2x do spam, po třetí z nějaké adresy města kde vyplnuji dotazníky ke spokojenosti s městem do hlavní schránky, proto jsem otevřela – a tam toto, po čtvrté jako že od nějakého fb uživatele, žádné heslo zmíněno nebylo, hlavu si s tím nelámu, jen jsem hledala jestli to obtěžuje i někoho jiného – já se rozhodně vydírat nenechám 😀 a pokud by něco takového existovalo – at si sakra poslouží 😀 😀 spíš by mě znepokojilo kdyby mi vybílil konto 😀 když zná ty přístupový hesla

pavel
Čtenář
pavel

Mail mi přišel dnes ráno od odesílatele Amazon.com, proto jsem ho otevřel, jinak by šel hned do spamu. Tam se však už nacházejí podobné maily s předmětem šifry pro bitcoin platby – vesměs s jmény francouzsky znějících jmen odesílatelů.

Martin
Čtenář
Martin

Dnes mi přišel e-mail od odesílatele Nathan Bauer, že má moje intimní video a pokud nezaplatím 13,5K, tak to odešle všem přátelům, rodině. Byl jsem na chvilku rád, že kamarády nemám 😀 Zajímalo by mě kolik lidí na tohle skočí a opravdu peníze pošlou. Ale i kdyby to poslal, tak je to furt lepší než aby mi vybral účet.

Pepa
Čtenář
Pepa

Neznátе mě a mо​žná sе divítе​, prо​č jste​ о​bdrželi tе​ntо e​-ma​il, žе? Jsеm někdo​, kdo​ Vám před pár měsíсi napаdl Vа​šе zа​řízе​ní. Te​ntо​ е​-mail Vám za​sílám z nа​pa​dеného​ účtu. Nastа​vil jsеm mаlwa​rе​ nа​ е​ro​tické wе​bo​vé stránky а my​slím, žе jstе ty​to​ stránky​ na​vštívil, abуstе sе​ pоbа​vil (vítе​, co​ tím my​slím). Za​tímcо​ jste sledоval vidео​, Váš internetо​vý prohlíže​č zpо​čátku prаcо​va​l jakо RDP (dálko​vé o​vládání) s ke​у​loggеre​m, ktе​rý mi umožnil přístup k оbra​zоvce​ а wе​bové kа​meřе​. Poté můj sоftwa​ro​vý progrа​m shromáždil vše​chny infо​rmacе včetně Vа​šich kоntaktů а soubo​rů. Za​dа​l jste​ heslо​ na nа​vštívе​nýсh wе​bо​vých stránkáсh, ktеré mám tаké k dispo​ziсi. Samоzře​jmě, že… Číst vice »

Pepa
Čtenář
Pepa

Tento email mi přišel

Linda
Čtenář
Linda

Také mi přišel odesilatel: Timothe.Lepine@x-bprba5b6.youhadmeatwoof.net

petra
Čtenář
petra

Také mi to přišlo dnes v noci a ráno 3x do spamu jednou do doručených … docela mě to rozděsilo proto děkuji za tento článek a přidané komentáře …

Aja
Čtenář
Aja

Prosím, Vás, pán Voříšek alebo pán Košťál, je vôbec možné, aby sa niekto dostal do cudzieho počítača alebo mobilu (lebo aj tam používam internet) a natáčal si nás cez kameru alebo fotil? Existuje ozaj vírus alebo nejaká aplikácia, ktorá by to mohla bez nášho vedomia robiť či cez okienko webkamery alebo cez snímač na mobile? Prípadne aj cez obrazovku? Ďakujem Vám vopred za odpoveď a vôbec aj za tento článok. Mne prišiel včera 6.4. tento tip mailu. A tiež ma to vydesilo: „Naposledy jste navštívili Ƿorno stránky s dospívajícími, stáhli jste a nainstalovali software, který jsem vytvořil. Můj program zapnul… Číst vice »

Jirka
Čtenář
Jirka

Ano v pátek 12.4.me přišel stejný e-mail.Byl jsem z toho vyděšený.Celkem kvalitní čeština.Zni to tak věrně.Mam pocit,že mě někdo při práci s počítačem sleduje.Diky,že to tady mohu přečíst,že těch e-mailu je hodně.Hlavne na to už nereagovat a nic neplatít.

Aja
Čtenář
Aja

Mne prišiel vydieračský mejl od tohto odosielateľa „Anonymní Hacker“ staffan-286@i.anonymnihackerz.xyz Ak dobre pozerám, som tu zatiaľ jediná Slovenka, zrejme to je však aj u nás. Ďakujem aj všetkým komentátorom – poškodeným, že napísali. Človek sa ozaj zľakne, že mu dakto vidí do spálne. Dosť ma povzbudila veta z článku, že by bolo naivné myslieť si, že sa nejaký heker venuje práve mne jednej. Zmenila som heslá, znásobila ich overenie, sú silné. Je to pre mňa poučenie. Ten anonymný heker mi napísal hneď potom, čo som si pozerala portál wanda.sk. Ide o taký ženský bulvár (aj s rubrikou sex a vzťahy)… Číst vice »

Aneta
Čtenář
Aneta

mne prisiel email s rovnakym znenim a dakujem, ze som nasla tento clanok. Ostala som mierne vydesena v praci…prislo mi to na oficialny pracovny email.

Lucia
Čtenář
Lucia

Aj mne to prislo na pracovny mail, od anonymni hacker, potom prisiel este jeden ze mi dava poslednych 72 hodin. Len nechapem, odkial zobral moj firemny mail… ja som myslela ze je to z toho, ked pozeram serialy a vyskakuju rozne vyskakovacie okna s porno tematikou, tak kym ich pozatvaram, mozno to niekde zaznamena

Jarka
Čtenář
Jarka

Zdravím, dnes mi také došel výhružný email ale na pracovní email : Mám – —- mp4 – s vámi ʍasturbuje
na teenageři, stejně jako soubor se všemi kontakty na
mém počítači, zničím Vám život pošlu to rodině přatelům atd….dost mě to upřímně vyděsilo i přesto že vím že na takové aktivity nemám v práci čas.
Takže neodepisovat nereagovat nedělat nic? Má tu někdo zkušenost po neereagování jestli se něco nadále dělo?
Děkuji

Aja
Čtenář
Aja

V Česku podľa Televízie Nova bolo rozposlaných 200 000 mejlov: https://www.youtube.com/watch?v=iL69S9YOiQM Redaktori v televíznych novinách tvrdia, že rozosielanie e-mailov skončilo, polícia zasiahla, ale nie je to celkom pravda. Hovoria o jednom e-maile, ktorý sa opakuje. Tie e-maily však nie sú úplne rovnaké, sú viaceré varianty. Iba insmart.cz zatiaľ eviduje tri typy, ktoré zrejme vo veľkom kolujú. A tiež insmart.cz zverejnil aj ich presné znenie. Redaktori tohto portálu aktualizujú informácie a zdá sa, že majú najväčší prehľad. Ak vydierači pracujú so strachom a naivitou, tak to, čo potrebuje napadnutý, je upokojiť strach a naivitu nahradiť poučením. A to som naozaj našla… Číst vice »

Karel
Čtenář
Karel

… mě přišla verze na 13500,- , mám email na seznam.cz, tak nevím jestli to s tím nějak souvisí. Každopádně je to jalový pokus vyděrače, nic se samozřejmně nestalo po 48 hodinách. Pro sichr jsem si ale aktualizoval dvojí ověření přes mobil.

JohnDoe
Čtenář
JohnDoe

Update… po třech dnech… dal mi další 2-3dny 🙂 POSLEDNÍ VAROVÁNÍ mujemail Máte konečnou příležitost zachránit svůj společenský život – já si srandu !! Dávám vám posledních 72 hodin, abych provedl platbu, než pošlu vίdeo s vaší ʍasturbací všem svým přátelům a spolupracovníkům. Naposledy jste navštívili Ƿornografickou stránku s mladými teenagery, stáhli jste a automaticky nainstalovali Şpyware, který jsem vytvořil. Můj program zapnul fotoaparát a zaznamenal akt vaší ʍasturbace a vίdeo, které jste sledovali při ʍasturbování. Můj software také stáhl seznam e-mailových kontaktů a seznam vašich přátel na Facebooku ze zařízení. Mám oba- Muj e-mail.mp4 – s vaší ʍasturbací a… Číst vice »

JohnDoe
Čtenář
JohnDoe

Odkaz na policii loni.
Prostě nic Neplaťte!!! A buďte úplně v klidu

https://www.policie.cz/clanek/upozorneni-na-vyhruzne-e-maily.aspx

Lucia
Čtenář
Lucia

Presne toto prislo dnes aj mne, dal mi dalsich 72 hodin 😀

Simona
Čtenář
Simona

Mě to přišlo ve stejném znění jako ostatním za 13500,nebylo by dobré nahlasit policii? Mě to poslala Dasha56

Ondřej Košťál
Redakce

Policie s tím nic neudělá, protože mailové adresy jsou buď falešné nebo ukradené.

Blockchain a kryptoměny Chytrá domácnost Chytrá města Chytrá věda Chytrá zábava Chytrá zařízení Chytré aplikace Chytré automobily Chytré studie Chytré technologie Chytré zprávy IoT Průmysl 4.0 Tiskové zprávy
Obrázek: Nevařte se v MHD: Díky šikovné online mapě můžete sledovat, kde jsou spoje s klimatizací
Nevařte se v MHD: Díky šikovné online mapě můžete sledovat, kde jsou spoje s klimatizací
Obrázek: NASA posílá do vesmíru atomové hodiny, zahájí éru samořiditelných kosmických lodí?
NASA posílá do vesmíru atomové hodiny, zahájí éru samořiditelných kosmických lodí?
Obrázek: Známe jméno kryptoměny Facebooku: Libra vyjde v roce 2020
Známe jméno kryptoměny Facebooku: Libra vyjde v roce 2020
Obrázek: Britský domov s pečovatelskou službou spustil vlastní kryptoměnu pro seniory, C-Coin. Jde o podvod?
Britský domov s pečovatelskou službou spustil vlastní kryptoměnu pro seniory, C-Coin. Jde o podvod?

Podivných příkladů užití kryptoměnu a blockchainu ještě není konec, jak dokazuje reportáž z dílny BBC. Ba naopak, zvláštních nápadů ještě přibývá....

Zavřít