Jak vnést inovace do digitálních projektů? Studujte, dobře hledejte a zkoušejte nové technologie, radí MoroSystems

V MoroSystems na sobě neustále pracujeme – je to jedna z našich hodnot a snažíme se ji dostat do všech aspektů naší práce. To je i jeden z důvodů, proč jsme se intenzivně ponořili do tématu technologických inovací v našich projektech. Víme totiž, že nám to vedle samotného řešení přinese i řadu dalších výhod. S tímto efektem jsme se naposledy setkali například po zavedení technologií jako Kotlin, Kubernetes, GCP či Terraform, které nám pomohly zefektivnit a zlevnit naše projekty. Postupně jsme začali zjišťovat, jak velká je přidaná hodnota technologických inovací. Proto jsme se rozhodli celý proces uchopit koncepčně a inovace zavádět řízeně. O nabyté zkušenosti bychom se proto s vámi rádi podělili.

Svět IT je neustále v pohybu, a tak není o neustálý přísun nových inovativních technologií a postupů nouze. Jenže projekty jsou často tak specifické a agendy tak obsáhlé, že na sledování, studování a hlavně zavádění novinek nezbývá čas a odvaha. Z historie ale víme, že právě zavádění nových technologií vedlo u nás ke zvýšení produktivity, efektivnější dodávce projektů a většímu zájmu o nás jako dodavatele i zaměstnavatele. Objevili jsme takto technologie jako React nebo Kotlin, které v té době používal ještě málokdo. Proto jsme se rozhodli, že pokud chceme objevit další jim podobné, musíme si čas zkrátka udělat. 

Rozhodli jsme se, že vytvoříme framework pro naše týmy, které znají potřeby svých projektů a klientů. A jsou to právě vývojové týmy a architekti, kdo se musí neustále udržovat v obraze. V opačném případě bychom nezjistili, které technologie jsou pro nás přínosné, a připravili bychom se o možnost pokroku a zlepšení. První naše doporučení zní: začněte číst, poslouchat, sledovat zajímavé zdroje a lidi, bavit se s ostatními. Stačí pár minut denně.

Bez odezvy trhu jste slepí

Samozřejmě samotné brouzdání internetem situaci neřeší – těch zajímavých zdrojů identifikujeme mnoho. Správnou otázkou je, jak a jestli vůbec ve vašem projektu naleznou uplatnění. My jsme na to šli následovně. Technologické novinky a zajímavosti sbíráme napříč celou firmou – na naší Confluence udržujeme seznam zdrojů, které nám přijdou pro sledování novinek nejzajímavější a nejvíce relevantní. Tento seznam pravidelně revidujeme a každý ho může využívat a upravovat.

Obrázek: Jak vnést inovace do digitálních projektů? Studujte, dobře hledejte a zkoušejte nové technologie, radí MoroSystems

Radek Teichmann je technický ředitel, který se zaměřuje na podporu zaměstnanců i klientů společnosti MoroSystems. Foto: Se souhlasem MoroSystems

Jakmile již nějaká technologie či postup upoutá naší pozornost, existuje na naší Confluence další stránka, která má příznačný název Co nás (ne)zaujalo – tabulka technologických inovací. Kromě stručného popisu zde sdílíme i oblast, které se technologie týká. Toto členění slouží poté k distribuci témat správným skupinám lidí. To mohou být projektové týmy nebo cechy, které se pravidelně scházejí a diskutují o tématech, která se jich týkají (např. DevOps, frontend/backend, ale existuje delivery cech). Díky tomu se o novince dozví maximum lidí a zároveň se mohou vést další podnětné diskuze, jejichž výstupy pak zapisujeme na zmiňovanou stránku.

A když nová technologie zaujme? Pak je hned několik možností, jak postupovat – typicky postupujeme buď vytvořením PoC (Proof of Concept), nebo určíme někoho, kdo danou technologii zkusí v projektu aplikovat. Všechny tyto informace stále vedeme v patrnosti na výše zmíněné stránce. Pokud k tomuto kroku dojde, validujeme další postup s naším týmem architektů – ať už se jedná o rozsah a téma PoC, či způsob aplikace v konkrétním projektu. Pokud se společně nedohodneme na aplikaci technologie v projektu, můžeme alokovat rozvojový čas konkrétního člověka či lidí a zjistit tak více. Zkrátka doporučujeme, abyste šli s kůží na trh – protože jenom po reálném nasazení v projektu uvidíte, jaký je skutečný přínos dané technologie.

Jak nasadit nové technologie v projektech?

V MoroSystems sledujeme spoustu zdrojů, které často přinesou relevantní, nebo dokonce vyzkoušené technologie v podobě PoC. Co s tím ale dále? Jak tyto technologie dostat do projektů? Už v rámci presale fáze zapojujeme technické týmy, které mají na starosti technickou část a návrh řešení. Součástí často bývá i popis základního technologického stacku. Pokud tedy v nějakém projektu chceme použít novou technologii a uvést ji do obchodní nabídky, musíme si být jistí a mít vše připravené k nasazení.

Pokud technologii není možné ihned použít, musíme v rámci nabídky interně pracovat s tím, že bude třeba pro inovaci vyčlenit čas i rozpočet. Tato rezerva se ukázala jako klíčová, není zkrátka možné slibovat inovace tam, kde pro jejich zavedení nezbývá prostor. Je třeba si připustit, že inovace nevznikají mimochodem a kromě přínosů s sebou nesou i rizika. Proto máme několik bodů, které vždy bereme v potaz:

  • vyhodnocení míry rizika u každého projektu
  • vyhodnocení, jak moc projekt snese využití nových technologií (bereme v potaz konkrétního zákazníka a projektové termíny)
  • určení zodpovědnosti za inovace před každým projektem
  • být transparentní a s inovacemi počítat před samotným projektem, ještě než se stanoví rozpočet a termíny
  • počítat s neefektivitou spojenou se zaváděním nějaké technologie, která jde vždy na vrub dodavatele
  • zamyslet se nad budoucí udržitelností a rozvojem technologie

Mějte záložní plán

Je třeba si připustit, že ne každá inovace bude úspěšná. Co dělat v takovém případě? Pro každý takový projekt vzniká záložní plán. Pokud při zavádění nové technologie či postupu narazíme na nějaký problém, daný tým může využít konzultace od našich cechů či architektů. Tyto skupiny mají také na starosti pravidelné vyhodnocování inovací – jak z pohledu jejich přínosu, tak zkušeností jejich uživatelů. Pokud přesto nenajdeme řešení a zjistíme, že technologie není možné použít, vracíme se k alternativnímu plánu s již vyzkoušeným řešením.

Obrázek: Jak vnést inovace do digitálních projektů? Studujte, dobře hledejte a zkoušejte nové technologie, radí MoroSystems

Foto: Se souhlasem MoroSystems

Tyto experimenty, ač se mohou zdát drahé a nevýhodné, nám v MoroSystems přináší dlouhodobě následující benefity:

  1. Zefektivnění a zlevnění projektů skrze lepší znovupoužitelnost, stabilitu a bezpečnost.
  2. Větší atraktivitu firmy na trhu – budujeme si pozici technologického garanta, přichází pozvánky na konference a přednášky a přirozeně se vytváří více materiálu pro marketing a komunikaci.
  3. Snížení fluktuace zaměstnanců a přilákání nových, protože je velmi dobře známo, že kvalitní vývojáři a další specialisté chtějí inovovat a pracovat s moderními technologiemi. Zároveň to chtějí dělat efektivně a „správně“.
  4. V neposlední řadě je to i podpora naplnění naší vize – chceme udávat standard kvality technologických řešení – a to bez inovací není možné.

Pokud i ve vaší firmě chcete začít podobným způsobem inovovat, vyčleňte si na to dostatečný čas, odborné kapacity a rozpočet. Nechte vaše architekty (či jiný tým expertů) pořádat pravidelná setkání a diskuze nad různými tématy, a to jak s kolegy, tak i s vývojáři z jiných společností. Nové technologie testujte a nebojte se je zařadit do reálných projektů. Odměnou vám budou levnější a efektivnější projekty, vyšší atraktivita na trhu pro klienty i nové talenty a v neposlední řadě i udávání standardů na trhu a naplnění vize.

Zdroj: Autorský text

Obrázek: Čtyřnohý společník pro astronauty. NASA vyvíjí nové roboty pro kosmické mise
Čtyřnohý společník pro astronauty. NASA vyvíjí nové roboty pro kosmické mise
Obrázek: Český zdicí robot naživo: Je překvapivě pomalý, na rozdíl od lidí ale nepotřebuje odpočívat
Český zdicí robot naživo: Je překvapivě pomalý, na rozdíl od lidí ale nepotřebuje odpočívat
Obrázek: Pohled do útrob Apple Vision Pro vs. Meta Quest 3: Co ukazují snímky z CT?
Pohled do útrob Apple Vision Pro vs. Meta Quest 3: Co ukazují snímky z CT?
Obrázek: Vylepšená služba Google Find My Device najde ztracená sluchátka, lokátory i vypnuté telefony
Vylepšená služba Google Find My Device najde ztracená sluchátka, lokátory i vypnuté telefony
Obrázek: Tesla v ČR otevřela své rychlonabíječky pro všechny elektromobily. Jak nabíjet na Superchargeru?
Tesla v ČR otevřela své rychlonabíječky pro všechny elektromobily. Jak nabíjet na Superchargeru?
Obrázek: Noční fotografie s vivo X100 Pro: Jak fotit v noci se smartphonem jako profík?
Noční fotografie s vivo X100 Pro: Jak fotit v noci se smartphonem jako profík?
Obrázek: Recenze robotického vysavače TESLA RoboStar iQ700 s laserovou navigací: Čistá domácnost bez námahy?
85%
Recenze robotického vysavače TESLA RoboStar iQ700 s laserovou navigací: Čistá domácnost bez námahy?
Obrázek: Zažijte budoucnost už dnes: Nainstalujte si umělou inteligenci Gemini do telefonu s Androidem
Zažijte budoucnost už dnes: Nainstalujte si umělou inteligenci Gemini do telefonu s Androidem