Sdílení intimních fotografií přes internet je hrozbou, narazí hlavně dívky

Sexting aneb posílání intimních fotografií po internetu je v české populaci běžné. Průzkumy nicméně ukazují, že k němu dochází i tam, kde by nemělo. Při nedodržení zásad hrozí vydírání a riziko zneužití. Jaká jsou rizika a jak zůstat v bezpečí?

Konsensuální sexting. Setkat se s ním můžeme v partnerských vztazích. Dvojice si jím mohou zpestřovat své soužití. Zde by proti němu vlastně nebylo co namítnout. Toto sdílení svých intimních fotografií, popřípadě i videí, ale bývá mezi Čechy nezřídka používáno pro obyčejnou zábavu, experimenty a někdy také při komunikaci s úplně cizími osobami. A velmi si s ním zahrávají mladiství, ačkoliv dospělá populace s ním má větší zkušenosti.

Tou lepší zprávou je, že až 82 % nezletilých považuje sexting za nebezpečný a 69 % z nich dokonce za nepřípustný. Bohužel, jedna pětina osob, která někdy své lechtivé snímky zaslala někomu dalšímu, se setkala se zneužitím tohoto obsahu. Docházelo k vydírání, manipulaci, šikaně, nebo zveřejnění bez souhlasu dotyčné osoby.

Společnost ESET v rámci globální iniciativy Safer Kids Online a Policie ČR ve spolupráci s agenturou Median a za podpory Univerzity Palackého v Olomouci v období od 31. 5. 2022 do 12. 6. 2022 provedla průzkum zaměřený na tuto problematiku.

Obrázek: Sdílení intimních fotografií přes internet je hrozbou, narazí hlavně dívky

Riskují dospělí i nezletiletí

V tomto průzkumu se společnost ESET a Policie ČR zabývala sdílením intimního obsahu ve skupině mladistvých od 12 do 18 let a u osob starších 18 let. Své intimní snímky dobrovolně sdílelo 14 % mladistvých a 33 % dospělých. To je každý 7 nezletilý! Každá pátá fotografie nebo video potom bylo proti vůli dotyčného zneužito. Mnohem častěji se tento problém týká obsahu, který pochází od adolescentů. U dospělých dochází ke zneužití pouze zhruba ve 3 % případů, jak uvedla Vladimíra Žáčková, specialistka kybernetické bezpečnosti společnosti ESET.

Proč tomu tak je? Dospívající často touží po uznání a obdivu, chtějí vynikat mezi svými vrstevníky. Pokud to spojíme s nedostatkem zkušeností, může dojít k problému.

Dospělí často mohou mít pocit nadvlády a moci, pokud se k nim dostane intimní obsah sdílený dětmi – spoléhají na dětský stud a především strach. Velká část dětí totiž nesebere dostatek odvahy na to, aby se s tímto problém svěřili dospělému a došlo tak k vyřešení problému za pomoci kompetentních osob. Druhou skupinou, která fotografie zneužívá, jsou vrstevníci dětí. Zde nebývají výjimkou případy šikany, pomsta, nebo prosté neodhadnutí možných důsledků.

Podle průzkumů, které v minulosti v České republice proběhly, se ukazuje, že výskyt sextingu u dospívajících má v posledních 10 letech stoupající tendenci. V roce 2011 sexting provozovalo 9 % českých dětí, o 3 roky později to bylo již 12 %, v roce 2017 číslo vzrostlo na 15,5 % případů. V současnosti se počet sextujících dětí drží mezi 14 a 15 %. Rozhodně tedy není od věci zařadit toto téma do všeobecné primární prevence rizikového chování. Povědomí by měli mít také rodiče, aby osvětu a prevenci provozovali i v rodině, jak řekl Kamil Kopecký, vedoucí projektu E-Bezpečí UPOL. Pokud je prevence v rodině může mít velký efekt, musí být ale prováděna správným způsobem.

Nepřípustný sexting

Ke sdílení intimního obsahu jsou častěji nakloněny ženy (36 %) a dívky (17 %), oproti 12 % mladíků a 30 % mužů. Naopak, jako odpověď na příchozí intimní fotografie volí odeslání obsahu na stejné téma více jedinců mužského pohlaví (40 % chlapců do 18 let a až 52 % dospělých mužů). Každý třetí (33 %) dospělý zasílá intimní obrázky dobrovolně a aktivně. Nejčastěji tak konají osoby mezi 25 a 34 lety.

Obrázek: Sdílení intimních fotografií přes internet je hrozbou, narazí hlavně dívky

Díky obsah nejčastěji sdílí, ale zároveň i jeho sdílení odsuzují. Foto: Freepik

Dvě třetiny mladistvých (69 %) a polovina (50 %) dospělých považuje sexting za nepřípustný v jakékoliv situaci, včetně interakce na toto téma mezi partnery. Spíše nebo zcela přijde sextování nepřípustné více dívkám (74 %) oproti 65 % chlapců. Ve věkové skupině 12-15 let je sexting nepřípustný pro nejvíce osob, a to pro téměř tři čtvrtiny (74 %). Rozhodující se i místo bydliště – v Praze jej odsuzuje 55 % osob, v ostatních částech Čech je to až 70 %, na Moravě dokonce až 72 %.

Častěji ve vztahu, ale i cizím

Dle průzkumu se sextování objevuje nejčastěji v partnerských vztazích. Na druhou stranu, 23 % nezletilých a 17 % dospělých odeslalo svůj intimní obsah také zcela cizí osobě, respektive osobě, kterou znají pouze přes internet. Nejčastěji u nezletilých, a to ve 28 % případů, tak dochází ve věkové skupině 12 – 15 let. Za účelem navázání erotického kontaktu bez předchozího souhlasu odeslalo intimní fotografie nebo video zcela neznámé osobě 31 % dospělých a obdobný počet nezletilých (28 %). Téměř 1/3 dotázaných osob do 18 let řekla, že sdílení těchto snímků využívá pro pobavení nebo vyprovokování reakce.

Tomková uvedla, že u dospívajících je typické, že dochází do značné míry k experimentování a zkoumání jejich identity. V „anonymním“ prostředí internetu potom dochází k většímu pocitu disinhibice – větší odvázanosti a ztráty zábran, oproti „skutečnému“ světu.

Více jsou zneužívány snímky nezletilých dívek

Jak vypověděl průzkum, každý dvacátý mladiství se setkal s vydíráním nebo vyhrožováním týkajícím se zveřejnění intimních záběrů. Nejčastěji se neoprávněně intimní obsah šíří dle tohoto průzkumu Instragram, Snapchat, nechybí ale také Facebook a Messenger.

Tomková také zdůrazňuje skutečnost, že by mladiství měli být včas a bez stigmatizace vzděláváni o této problematice. Zastrašování, vydírání a zveřejňování obsahu bez souhlasu dotyčné osoby je trestný čin, o čemž by měli mladiství, především dívky, vědět. Může jim to pomoci při překonání studu a strachu se svěřením se, pokud se dostanou do podobné situace.

Sextorze je stav, kdy je překročena hranice sextingu a intimní snímky začnou být používány k vydírání. Nejčastěji v této situaci dochází k trestnému činu zvanému Sexuální nátlak. Pokud se na snímcích vyskytují děti, jedná se nejčastěji o Výrobu a jiné nakládání s dětskou pornografií. Závěrečný verdikt se ale vždy odvíjí od konkrétní situace, jak sdělila vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia ČR plk. Zuzana Pidrmanová.

Kamil Kopecký doplňuje, že další situací, kdy může docházet k získávání sexuálně zaměřeného materiálu, jež potom bývá zneužíván, je využívání různých videochatů. Zde může být obsah nahráván, aniž by to daný jedinec, oběť, vůbec věděl. Tato nahrávka se pak může bez jeho vědomí (a tím i jeho souhlasu) šířit online světem. Velkým problémem je také podvodné chování, kdy se pachatel vydává za někoho jiného za účelem získání „vytouženého“ obsahu. Následně bývá oběť nucena k zaplacení určitého finančního obsahu za to, že nahrávka nebude zveřejněna.

Anonymita, půl výhry

82 % dotázaných dospělých i mladistvých považuje sdílení svého intimního obsahu za nebezpečné, 61 % dotázaných dospělých a 57 % dotázaných mladistvých považuje sexting dokonce za velmi nebezpečný. Více než dvě třetiny z dotazovaných osob, jak mladistvých, tak dospělých, sdílí s jinou osobou své snímky anonymně – tedy bez viditelné tváře. Jak uvedla Žáčková, na toto pravidlo, tedy sdílení intimních obrázků zásadně bez zachycení obličeje, bychom měli myslet vždy, když se zúčastňujeme sextingu.

Zkušenost k nezaplacení

19 % dospělých a až 35 % mladistvých, kteří své intimní obrázky sdíleli, tohoto činu lituje a znovu by se této aktivity nezúčastňovali. Až 60 % dospělých by využila při zneužití snímků s intimní tématikou pomoci policie. Obdobný počet (59 %) mladistvých by o pomoc požádalo své rodiče, přičemž tendence obracet se na orgány činné v trestném řízení roste spolu s věkem. Mladiství by kromě rodiny využili pomoc kamarádů, učitelů, případně Linky bezpečí.

Pidrmanová zdůrazňuje, že v okamžiku zneužití nežádoucích snímků je třeba začít jednat co nejdříve a ihned se obrátit na Policii ČR. Je také doporučeno zálohovat konverzaci, ve které dochází k vydírání a podobnému chování, například pomocí screenshotu. Zároveň není doporučeno útočníka ihned zablokovat, aby mohlo dojít k získání potřebných podkladů.

Obrázek: Sdílení intimních fotografií přes internet je hrozbou, narazí hlavně dívky

V případě neopatrnosti je důležité nenechat se vydírat a vyhledat odbornou pomoc. Foto: Freepik

Tomková doporučuje především včasnou a účinnou prevenci. Je důležité, aby mladiství věděli o rizicích, která je můžou potkat, a to včetně rizik na internetu, ještě před tím, než začnou svou sexualitu zkoumat.

Co by mladiství měli vědět?

Pokud už s někým sdílí své intimní fotografie nebo video, nikdy by na něm neměli ukazovat obličej, ale ani další znaky, dle kterých by je někdo mohl poznat – jednat se může i o výrazné jizvy nebo tetování. Dále by se neměli nechat vydírat a nutit se k zaslání intimní fotografie, pokud nějakou obdobnou od kohokoliv obdrží – vydírání a vyhrožování zveřejněním je trestný čin. Pokud už se se zneužitím svých fotografií či videí setkají, měli by se okamžitě obrátit na osobu, které důvěřují, a která jim pomůže při řešení celé situace.

Tomková připomíná, že osoba, které se mladiství s tímto problémem svěří, by měla být chápavá a co nejvíce nápomocná. Nesmíme zapomínat na to, že dospívající se v té chvíli potýkají s velkým studem a strachem. Kopecký z UPOL ještě doplňuje, že on-line bezpečnost a podobná témata by měla být součástí výuky na školách, a to ideálně již od co nejmladšího věku. Na zlepšení zařazení této problematiky se momentálně pracuje v rámci revize RVP (rámcových vzdělávacích plánů.)

Sexting není třeba démonizovat, je ale třeba nebrat jej na lehkou váhu. Společnost ESET v návaznosti na výsledky průzkumu vytvořila webové stránky www.tonevymazes.cz, kde můžete najít tipy, jak na bezpečnější sexting a také jak postupovat v případě neoprávněného zneužití intimního obsahu (nejen) mladistvých.

Zdroj: TZ ESET

Obrázek: AI ve vašem počítači. Co představí Microsoft na akci Microsoft Build 2024?
AI ve vašem počítači. Co představí Microsoft na akci Microsoft Build 2024?
Obrázek: Reklama na nový iPad pobouřila: Apple drtil hudbu i umění, Samsung chytře zareagoval
Reklama na nový iPad pobouřila: Apple drtil hudbu i umění, Samsung chytře zareagoval
Obrázek: Kvalitní alternativa k Apple Watch SE? Huawei Watch Fit 3 jsou levnější, s delší výdrží a větším displejem
Kvalitní alternativa k Apple Watch SE? Huawei Watch Fit 3 jsou levnější, s delší výdrží a větším displejem
Obrázek: Výzva pro ChatGPT: AI Claude přichází do Evropy, používat ji můžete zdarma
Výzva pro ChatGPT: AI Claude přichází do Evropy, používat ji můžete zdarma
Obrázek: Tuhle chybu dělá většina z nás: Datum narození jako heslo nepoužívejte
Tuhle chybu dělá většina z nás: Datum narození jako heslo nepoužívejte
Obrázek: Allegro Smart! Week poprvé v Česku: Ušetřit můžete tisíce, vybrali jsme pro vás nejzajímavější produkty
Allegro Smart! Week poprvé v Česku: Ušetřit můžete tisíce, vybrali jsme pro vás nejzajímavější produkty
Obrázek: Kde sledovat mistrovství světa v hokeji? Online v prohlížeči, na mobilu i v PC bez internetu
Kde sledovat mistrovství světa v hokeji? Online v prohlížeči, na mobilu i v PC bez internetu
Obrázek: Jak spustit retro hry na počítači s Windows 11?
Jak spustit retro hry na počítači s Windows 11?